تعداد قسمت ها: ۱۶
شبکه پخش: tvN
تاریخ پخش: May 2016
روزهای پخش: جمعه و شنبه ۲۰:۳۰
جایگزین سریال Memory